xoves, 22 de xuño de 2017

Prototipo Xilófono Diego y Andrea
Presento aquí nuestro prototipo de xilófono,en cónica central (1ª imagen) y en isométrica (2ª imagen), compuesto por 9 diferentes teclas musicales y con dos huecos a ambos lados para permitir un fácil agarre del instrumento.(Hubo un problema con la imagen porque al hacerla el papel estaba curvado y salen las verticales un tanto desplazadas)

Este é o meu xoguete. Trátase dun piano con 8 notas. Desde o Do ao Do agudo, incluindo bemoles e sostidos. 

Roi Millán Míguez

Xoguete en Isométrica

Presento o prototipo de Mauro Rodríguez Pousada o cal, é unha canasta. A canasta presenta base rectangular e un poste para aguantala, finalmente preséntase o taboleiro xunto coa canasta.

Prototipo de xoguete

Presento o prototipo de xoguete de David Lorenzo, é un monopatín coas dúas rodas. Te un manillar circular por enriba e plano por debaixo que se une coa base do monopatín mediante dúas barras rectangulares que van dende o centro do manillar ata os extremos da base. O prototipo está representado nunha proxección isonométrica.

xoves, 27 de abril de 2017

Sombras en el sistema axonométrico.

    Sistema Axonométrico Ortogonal. 

1 Sombras. Foco propio
            

2 Sombras: Foco impropio.
 
Consultar la información sobre sombras en los distintos sistemas de representación del siguiente enlace y aplicar en dos ejercicios las sombras producidas en sistema axonométrico a partir de un punto propio y un punto impropio. Sombras en los diferentes sistemas de representación


Sombra desde un foco propio

Sombra desde un foco impropio (haces paralelos)